Wastegate - Ventil rasterećenja pritiska turbine

 

Aplikacije koje zahtevaju dobre performanse kada je brzina motora mala, koriste manje turbine. Iako su konstruisani da podnesu rotiranje osovine brzinom većom od 280000 o/m i da podnesu temparaturu izduvnih gasova od preko 1000 stepeni celzijusa, ipak postoji mogućnost da se male turbine preforsiraju prilikom većih brzina i opterećenja motora.

 

Da bi se ovo sprečilo, kod nekih turbina se ugrađuje westegate ili ventil rasterećenja turbine. Ovo omogućava da kada pritisak dostigne maksimalnu dozvoljenu vrednost,   dolazi do otvaranja ventila  koji omogućava da višak izduvnih gasova “zaobiđe” turbinu i odlazi pravo u izduvni sistem.

 

Wastegate ventili mogu biti pritisni, vakuumski ili elektro. Takođe prema načinu ugradnje dele se na interne i externe. Interni wastegate ventili su sastavni deo turbina dok se externi wastegate ugradjuje nezavisno od turbine na izduvnoj grani motora.

Pritisni Ventil

 

Najprostiji oblik wastegate kontrole je pneumatski-pritisni ventil rasterećenja turbine. Ventil je direktno povezan sa izduvom kompresora, tako da kada pritisak počinje da raste i da deluje na aktuator,  opruga počinje da deluje na polugu koja potom otvara klapnu na kućištu turbine i deo izduvnih gasova odlazi direktno u izduvni sistem.

 

Komora ventila je podeljena na dva dela membranom. Sa porastom pritiska u turbini, raste i pritisak u komori ventila, sve do nivoa koji je dovoljan da pomeri oprugu osovine. Kod dizel aplikacija, pritisak otvaranja wastegate ventila je prilično veći nego na benzinskim aplikacijama.

 

Vakumski ventil

 

Vakuumski ventil rasterećenja radi na sličnom principu kao i pritisni. Osnovna razlika je što ventilom upravlja centralna jedinica motora uz pomoć elektro magnetnih ventila i uz pomoć vakuuma. Kalibracija momenta otvaranja ventila  se mora vrlo precizno podesiti, da bi rad motora bio normalan. Ako je kalibracija podešena isuviše nisko, usled čega turbo ne dostiže maksimalni dozvoljeni pritisak,  performanse motora će u tom slučaju biti lošije, a ovo može da izazove  dim na auspuhu motora i porast temparature kod diesel aplikacija. Ako se kalibracija podesi da bude visoka, brzine unutar kompresora će biti više, usled čega može doći do određenih kvarova na turbini u i štete na motoru i instalaciji za napajanje motora vazduhom.

 

ELEKTRO ventil

 

Novija generacija ventila za rasterećenje pritiska turbine koristi elektromotor kao pogon za pomeranje poluge. Ovo omogućuje precizniju kontrolu poluge ventila a dodatna prednost je što su izbednuta creva za kontrolu ventila koja često budu problem gubitka snage motora.