Kako radi VNT?

 

VNT/VGT su turbine sa varijabilnom geometrijom preko koje se upravlja brzinom rotora. Konstruisani su tako da sklop varijabilne geometrije usmerava izduvni gas na nacin koji je potreban u datom trenutku. To omogućava da turbokompresor maximalno koristi snagu izduvnog gasa na manjim obrtajima motora što za posledicu ima veći pritisak.

 

VNT turbine rade tako što regulišu ulaznu sekciju turbine  u cilju optimizacije snage putem određivanja inteziteta protoka vazduha.

 

 VNT/VGT su turbine sa varijabilnom geometrijom preko koje se upravlja brzinom rotora

 

Prilikom niže brzine motora i manjeg protoka goriva, turbina redukuje ulazne gasove, što rezultuje povećanjem pritiska i snage turbine. Pri punoj brzini motora i velikom protoku goriva, VNT turbokompresor povećava zonu ulaznih gasova . Na ovaj način se sprečava postizanje kritičnih brzina rotora turbine, a takođe se održava optimalni nivo pritiska vazduha koji je potreban motoru. Modulacije zone ulaska gasova mogu se direktno kontrolisati uz koriscenje vakuumskog aktuatora ili elektro motora upravljanog od strane kontrolne jedinice motora.  U cilju modifikacije zone ulaska gasova, VNT modeli koriste sistem pokretnih lopatica koje rotiraju u korelaciji sa osovinom turbinskog kola.

 

Prednosti VNT tehnologije su:

 

  • Veća snaga
  • Viši obrtni momenat
  • Niža potrošnja goriva
  • Niža emisija izduvnih gasova
  • Unapređenje snage kočenja
Holset-ov VGT je unikatan po tome što se lopatice ne okreću vec klize aksijalno.

Ovaj metod omogućava visok nivo trajanja i pouzdanosti, koji je od velike važnosti za komercijalne dizel aplikacije.

Nova generacija VGT turbokompresora za regulaciju varijabilne geometrije koristi elektromotore upravljane od strane racunara motora ECU.