Wastegate - Rasteretni ventil turbokompresora

Aplikacije koje zahtevaju dobre performanse kada je brzina motora mala, koriste manje turbokompresore. Iako su konstruisani da podnesu rotiranje osovine brzinom od 250000 o/m i da podnesu temparaturu izduvnih gasova od preko 1000 stepeni celzijusa, ipak postoji mogućnost da se mali turbokompresori preforsiraju prilikom većih brzina motora.

Da bi se ovo sprečilo, kod nekih turbokompresora se ugrađuje westegate ili ventil rasterećenja turbine. Ovo omogućava da kada pritisak dostigne maksimalnu dozvoljenu vrednost,   dolazi do otvaranja ventila  koji omogućava da višak izduvnih gasova “zaobiđe” turbinu i odlazi pravo u izduvni sistem.

Najprostiji oblik wastegate kontrole je pneumatski-pritisni ventil rasterećenja turbokompresora.  Ventil je direktno povezan sa izduvom kompresora, tako da kada pritisak počinje da raste i da deluje na aktuator,  opruga počinje da deluje na polugu koja potom otvara klapnu na kućištu turbine i deo izduvnih gasova odlazi direktno u izduvni sistem.

swing valve actuator

Pritisni Ventil
Komora ventila je podeljena na dva dela membranom. Sa porastom brzine i pritiska u turbokompresoru, raste i pritisak u komori ventila, sve do nivoa koji je dovoljan da pomeri oprugu  klipa. Kod dizel aplikacija, pritisak otvaranja wastegate ventila je prilično veći nego na benzinskim aplikacijama.

vacuum actuator

Vakumski ventil
Vakumski ventil rasterećenja radi na sličnom principu kao i pritisni. Osnovna razlika je što ventilom upravlja centralna jedinica motora uz pomoć elektro magnetnih ventila i uz pomoć vakuma.

Kalibracija momenta otvaranja ventila  se mora vrlo precizno podesiti, da bi rad motora bio normalan. Ako je kalibracija podešena isuviše nisko, usled čega turbo ne dostiže maksimalni dozvoljeni pritisak,  performanse motora će u tom slučaju biti lošije, a ovo može da izazove  dim na auspuhu motora i porast temparature kod diesel aplikacija.

Ako se kalibracija podesi da bude visoka, brzine unutar kompresora će biti više, usled čega može doći do određenih kvarova na turbokompresoru i štete na motoru i instalaciji za napajanje motora vazduhom.