VNT

Kako radi VNT
VNT  turbokompresori rade tako što regulišu ulaznu sekciju turbine  u cilju optimizacije snage putem određivanja inteziteta protoka vazduha.

Prilikom niže brzine motora i manjeg protoka goriva, turbokompresor redukuje usisnu sekciju, što rezultuje povećanjem pritiska i snage turbine. Pri punoj brzini motora i velikom protoku goriva, VNT turbokompresor uvećava usisnu sekciju. Na ovaj način se sprečava postizanje kritičnih brzina osovinskog sklopa unutar turbokompresora, a takođe se održava optimalni nivo pritiska koji je potreban motoru. Modulacije usisne sekcije mogu se direktno kontrolisati uz pomoć pritiska u kompresoru i uz koriscenje aktuatora pritiska ili pomoću vakumskog aktuatora motora.  U cilju modifikacije usisne sekcije, VNT modeli koriste sistem pokretnih lopatica koje rotiraju u korelaciji sa osovinom turbinskog kola.

Prednosti VNT tehnologije su:

  • Veća snaga
  • Viši obrtni momenat
  • Niža potrošnja goriva
  • Niža emisija izduvnih gasova
  • Unapređenje snage kočenja

 

Tipovi VNT turbokompresora

Tipovi VNT turbokompresora

VGT turbo je efektivan, mada kompleksan, metod turbokompresovanja koji koristi sistem automatske varijacije usisnog kapaciteta, tokom operativnog rada motora.

Ovo omogućava optimalno podešavanje turbinske snage potrebne  kompresoru da  stvori neophodni  pritisak za operativni rad motora. Ovo je postignuto pomoću promenljive  zone rasprskivanja, odnosno  komplet kontrolisanih lopatica  kontroliše protok kroz turbinu. Holset-ov VGT je unikatan po tome što se lopatice ne okreću vec klize aksialno. Ovaj metod omogućava visok nivo trajanja i pouzdanosti, koji je od velike važnosti za komercijalne dizel aplikacije.