Uputstvo za ugradnju turbokompresora

  • ustanoviti zašto se stari turbokompresor pokvario i otkloniti uzroke
  • proveriti vodove za dovod i odvod ulja
  • zameniti ulje i filtere ulja i vazduha
  • zaptivače ne mazati diht masama

 

U slučaju nekih nejasnoća prilikom montaže, možete se obratiti našoj tehničkoj službi na  031.562.333

1. Proveriti usisnu i izduvnu instalaciju vozila. Proveriti da li postoji propuštanje vazduha, odnosno izduvnog gasa.

2. Očistiti cevi i creva od ulja, ostataka dihtunga, prašine, prljavštine i naslaga ulja.

 

3. Zameniti filter za vazduh i ukoliko je potrebno oprati kućište filtera.
(Slika 1)

Slika 1

 

4. Pregledati priključke odvoda i dovoda ulja, očistiti ih i prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače, već samo nove orginalne dihtunge.
(Slika 2)

Slika 2

 

5. Zameniti ulje i filter za ulje u motoru. (Slika 3). Pridržavati se fabričkih preporuka o kvalitetu ulja.

Slika 3

 

6. Prekontrolisati stanje brezona i da li postoje pukotine na veznoj prirubnici izduvne grane.
(Slika 4 )

Slika 4

 

7. Montirati turbokompresor na izduvnu granu. Proveriti da li je dihtung između turbokompresora i izduvne grane dobro nalegao.

8. Montirati priključak da odvod ulja.

 

9. U turbokompresor nasuti čistog ulja i polako rukom okretati rotor turbokompresora.
(Slika 5 )

Slika 5

 

10. Montirati dovod ulja. Prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače. Montirati cev od auspuha na turbokompresor. Proveriti da li je dihtung dobro nalegao.

 

11. Upaliti motor i pusti ga da radi na ler broju obrtaja. Prekontrolisati sve spojeve da li postoji propuštanje ulja, vazduha ili izduvnih gasova i dotegnuti spojeve ukoliko je potrebno. Koristiti vodu sa sapunicom kao pomoć za otkrivanje curenja vazduha.
(Slika 6 )

Slika 6

 

1. Proveriti usisnu i izduvnu instalaciju vozila. Proveriti da li postoji propuštanje vazduha, odnosno izduvnog gasa.

2. Očistiti cevi i creva od ulja, ostataka dihtunga, prašine, prljavštine i naslaga ulja.

3. Zameniti filter za vazduh i ukoliko je potrebno oprati kućište filtera.
(Slika 1)

Slika 1

4. Pregledati priključke odvoda i dovoda ulja, očistiti ih i prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače, već samo nove orginalne dihtunge.
(Slika 2)

Slika 2

5. Zameniti ulje i filter za ulje u motoru. (Slika 3). Pridržavati se fabričkih preporuka o kvalitetu ulja.

Slika 3

6. Prekontrolisati stanje brezona i da li postoje pukotine na veznoj prirubnici izduvne grane.
(Slika 4 )

Slika 4

7. Montirati turbokompresor na izduvnu granu. Proveriti da li je dihtung između turbokompresora i izduvne grane dobro nalegao.

8. Montirati priključak da odvod ulja.

9. U turbokompresor nasuti čistog ulja i polako rukom okretati rotor turbokompresora.
(Slika 5 )

Slika 5

10. Montirati dovod ulja. Prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače. Montirati cev od auspuha na turbokompresor. Proveriti da li je dihtung dobro nalegao.

11. Upaliti motor i pusti ga da radi na ler broju obrtaja. Prekontrolisati sve spojeve da li postoji propuštanje ulja, vazduha ili izduvnih gasova i dotegnuti spojeve ukoliko je potrebno. Koristiti vodu sa sapunicom kao pomoć za otkrivanje curenja vazduha.
(Slika 6 )

Slika 6