Dijagnostika Kvarova

90% kvarova na turbokompresorima se dešava u sledećim slučajevima:

 • Prisustvo stranog tela u turbini ili kompresoru
 • Prljavština u ulju
 • Neadekvatno snabdevanje uljem (pritisak ulja / filter ulja)
 • Visoka temparatura izduvnih gasova (sistem paljenja / sistem ubrizgavanja)
 • Ove greške mogu se izbeći redovnim održavanjem. Npr. prilikom promene filtera vazduha mora se voditi računa da strana tela ne dospeju u turbokompresor.

 

Pre nego što pristupite skidanju turbokompresora sa motora treba obratiti pažnju na sledeće:

 

 1. Crni dim na auspuhu motora?

 2. Plavi dim na auspuhu motora?

 3. Pritisak turbine prevelik?

 4. Oštećeno turbinsko i kompresorsko kolo?

 5. Motor troši ulje?

 6. Gubitak snage motora - pritisak nizak?

 7. Ulje curi na kompresorskoj strani?

 8. Ulje curi na turbinskoj strani?

 9. Turbokompresor bučan?