Princip rada turbokompresora

Da bi smo objasnili kako radi turbokompresor, prvo se moramo upoznati sa ciklusom rada klipova  četvorotaktnog motora:

Usisavanje
Kod dizel ili benzinskih motora, klip se pomera na dole i uvlači se vazduh kroz usisni ventil. U karburatoru benzinskih motora, vazduh je pomešan sa benzinom.

Kompresija
Kako se klip pomera na gore, vazduh ili smeša benzina i vazduha se kompresuje.

Ekspanzija
U benzinskim motorima sa karburatorom, mešavina goriva i vazduha se pali pomoću svećice; kod dizel ili benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem, gorivo se ubrizgava pod velikim pritiskom što dovodi do spontanog sagorevanja. U oba slučaja to dovodi do pomeranja klipa na dole.

Izduv
Izduvni gasovi se izbacuju kroz izduvni ventil kada se klip podigne. Kod motora sa turbokompresorom, vazduh se kompresuje pre ulaska u cilindar tokom postupka usisavanja. Budući da je pod velikim pritiskom, velika masa vazduha ulazi u cilindar, što dovodi do veće efektivnosti pri sagorevanju goriva. Ovo povećava izlaznu snagu motora, dajući više sile i veću brzinu u odnosu na konvencionalne motore, a takođe smanjuje i emisiju izduvnih gasova. Neki dizel motori mogu da se podese da primaju veću količinu vazduha a istu (uobičajenu) količinu goriva, što ne povećava snagu vec rezultuje čistijom emisijom izduvnih gasova.

Princip rada turbokompresora

 

Izduv

1. Usisavanje svežeg vazduha
2. Izduvavanje komprimovanog vazduha
3. Interkuler – hladnjak komprimovanog vazduha
4. Usisni ventil
5. Izduvni ventil
6. Ulaz izduvnog gasa u kućište turbine
7. Izlaz izduvnog gasa

 

Servis
Katalog