Prednosti turbokompresora

Stroga pravila o emisiji izduvnih gasova širom sveta, predstavljaju izazov proizvođačima automobila da dizajniraju motore koji zadovoljavaju standarde o zaštiti životne sredine, a da pri tome proizvedena vozila budu i prijatna za vožnju.

Turbokompresori zadovoljavaju ovaj izazov i doprinose koristi krajnjem korisniku.

U poređenju sa konvencionalnim motorima identične snage, potrošnja goriva kod motora sa turbokompresorom je niža, a deo energije izduvnih gasova, koja je obično neiskorišćena, kod ovih motora se koristi i doprinosi poboljšanju njihove efikasnosti.

Brza reakcija

U standardnim aplikacijama, sasvim je realno da turbokompresor udvostruči snagu motora, što za posledicu ima bržu reakciju  prilikom vožnje. Turbokompresori takođe utiču da ne dođe do gubitka snage prilikom visokih obrtaja motora, što obezbeđuje prednost  kamionima, građevinskim i drugim mašinama čiji motori poseduju turbokompresore.

Ekonomičnost

Turbokompresori recikliraju energiju koju proizvode motori automobila, transformišući više energije stvorene sagorevanjem goriva u snagu tako što stvaraju manje beskorisne toplote i trenja. Kao rezultat, javlja se veća štedljivost u potrošnji goriva kod motora sa turbokompresorom u odnosu na konkurenciju u vidu konvencionalnih motora bez turbokompresora. Odnos Snaga/Težina,  kod motora sa turbokompresorom je mnogo bolji u odnosu na konvencionalne motore. Motor sa turbokompresorom zahteva manje prostora za ugradnju u odnosu na konvencionalne motore iste snage.

Ekonomicnost

Ekologija

Budući da turbokompresori isporučuju više vazduha u motor, unutrašnje sagorevanje je lakše, direktnije a samim tim i čistije. Današnji dizel motori sa turbokompresorom proizvode 50% manje NO I CO2 u odnosu na konvencionalne motore bez turbokompresora.

Uživanje u vožnji

Turbokompresori  isporučuju više sile, koja se dalje transformiše u poboljšanje performansi vozila na putu, što voznju čini pravim uživanjem.

Performanse na većim nadmorskim visinama

Performanse turbo motora, na većim nadmorskim visinama  su značajno bolje. Niži pritisak vazduha na većim nadmorskim visinama može da prouzrokuje gubitak snage kod konvencionalnih motora. Suprotno ovome, performanse turbine se poboljšavaju u istim, gore navedenim, uslovima usled povećane razlike u visini pritiska u turbini i spoljašnjeg (atmosferskog) pritiska na izduvu, koji se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine.  Manja  gustina vazduha na usisu kompresora se uglavnom izjednačava. Prema tome, turbo motor jedva da trpi bilo kakav gubitak snage na većim nadmorskim visinama.

Nadmorska visina, prednost turbokompresora

Niži nivo buke

Usled smanjenih gabarita (veličine), spoljna emisija zvuka kod turbo motora je niža, i značajno su tiši u odnosu na konvencionalne motore iste snage. Turbokompresor, u ovom slučaju, ima i ulogu "prigušivača".