Interkuleri

Manja emisija izduvnih gasova, bolje  iskorišćenje goriva,  povećanje snage motora neki su od glavnih razloga zašto je interkuler bitan za turbo motor.

Prilikom sabijanja vazduha pod pritiskom u turbokompresoru dolazi do povećanja temperature komprimovanog vazduha  preko 100°C. Velika temperatura ima za posledicu smanjenje gustine komprimovanog vazduha a samim tim i lošijeg sagorevanja. Da bi se obezbedila veća gustina i hladniji komprimovani vazduh odnosno da bi se obezbedilo  bolje sagorevanje goriva  koristi se interkuler.

Interkuleri

Turbo Servis je ovlašćeni distibuter jednog od  najvećih svetskih proizvođača interkulera BehrHella.

BehrHella Logo